Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımlar ve ekonomik büyüme etkileşimi: panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F.1, Ahi Evran Üniversitesi, İ.İ.B.F.2, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F.3
Görüntülenme :
908
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik büyüme teorilerinde büyük öneme sahip olan uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY), gelişmekte olan ülkeler için daha önemli kabul edilmektedir. Bu çalışmada, uluslararası doğrudan yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, 1970-2008 döneminde, gelişmekte olan 12 ülke için (Arjantin, Brezilya, Cezayir, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Singapur, Tayland ve Türkiye) "panel eşbütünleşme" ve "panel nedensellik" yöntemleri ile analiz edilmektedir. Panel eşbütünleşme analizi sonuçları, UDY ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkiyi ortaya koymaktadır. Panel nedensellik analizi sonuçlarına göre ise, uzun dönemde UDY ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi mevcut iken, kısa dönemde yalnızca UDY'den ekonomik büyümeye yönelik bir nedensellik tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Foreign direct investments (FDI) play a significant role in economic growth theories. In fact, FDI have been of increasing importance in developing countries. This study deals with the interaction between foreign direct investments and economic growth. Thorough this aim, a data set for a period of 1970-2008 gathered from 12 different developing countries (Argentina, Brazil, Algeria, India, South Korea, Malaysia, Mexico, Egypt, Nigeria, Singapore, Thailand and Turkey, respectively) has been analyzed by using panel cointegration and panel causality analysis. The panel cointegration analysis indicates a long-term relationship between FDI and economic growth. The panel causality analysis, on the other hand, reveals bidirectional causality between FDI and economic growth in the long run, while causality runs only from FDI to economic growth in the short run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :