Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Filmlere yerleştirilen markalarin çocuklar tarafindan hatirlanmasi - toy story iii filmi örneği

Yazar kurumları :
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi1, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü2
Görüntülenme :
1005
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, çocuklara yönelik filmlere yerleştirilen markalardır. Amaç, çocukların kendilerine yönelik filmlere yerleştirilen markayı hatırlayıp hatırlamadığını belirlemektir. Eğer çocuklar bu markaları hatırlıyorlarsa hatırlamayı etkileyen faktörler de tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Toy Story III filmi seçilmiştir. Veriler, bu filmi seyreden 200 çocukla yapılan yüzyüze anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların bu filmde yerleştirilen markaları hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocukların markaları hatırlama nedeninin ebeveynlerine satın aldırtma isteği olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The subject of this study is brand that placed in movies for children. The aim is to determine whether children remember these placements or not. If they remembered, the factors affecting the recall will be examined. For this purpose, Toy Story III was chosen as a case. Data was collected through implementing questionnaires face to face with 200 children who watched this film. Frequency distribution and regression analysis were used to analyze data. The results showed that children recalled the brands which was placed throughout the film. Additionally, it is found that the cause of brand recall of children is the request that these products to be bought by parents.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :