Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

...
Anahtar Kelimeler:

The Metaphorical Perception of Gifted Students in Terms Their School and the Art and Science Centers in Which They Participate Comparative Study

...