Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik işletmelerde (e-işletmelerde) satın alma işlemleri ve iç kontrol ilişkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Anadolu Üniversitesi SBE, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı2
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi her alanda olduğu gibi işletmeleri de yakından etkilemiştir. Artık günümüzde geleneksel iş yapma şekilleri terk edilerek işletmelerle ilgili her bir işlemin bilgisayar ve internet ortamında yapıldığı ve adına "Electronic Business e-Business, Elektronik İşletme (e-İşletme) ya da e-İş" denilen bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Geleneksel işletme ortamında elle, kâğıt ve kalemle yapılan işlemler artık günümüzde bilgisayar ve internet ortamında bütünleşik bir veri tabanı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu değişim, doğal olarak işletmelerin iç kontrol sistemlerinin de yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu amaçla çalışmada muhasebe bilgi sistemi alt sistemlerinden birisi olan satın alma işlemleri iç kontrol ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The rapid development of information and communication technologies did influence businesses as it did in all areas of life. Conventional methods of doing business are being abandoned and it is being transformed to a system called e-business in which every transaction is implemented electronically over an integrated database. The transactions done with the help of hands, paper and pencil started to be done today in computer and internet environment. The change in the structure of accounting information systems naturally made it necessary to restructure the internal control systems of the businesses. For that purpose, in the present study, the relation between expenditure transactions one of the subsystem of accounting information system and internal control system is attempted to be explained.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :