Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-devlet hizmetlerinden yararlanma derecesi ve algılanan hizmet kalitesi :amprik bir çalışma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

E-devlet hizmetlerin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığını, hangi hizmetlerin yoğunlukla kullanıldığını, internet üzerinden vergi v.b ödemeler yapmaya halkın güvenip güvenmediğini ve e-devlet kullanımını hangi sosyo-ekonomik faktörlerin etkilediğini araştırmak için 648 katılımcıyla anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar genel olarak katılımcıların e-devlete olumlu yaklaştığını ve e-devlet uygulamalarının şeffaflığı ve verimliliği artıracağını düşündüklerini ortaya koymaktadır. Öte yandan e-devlet hizmetlerini kullanarak internet üzerinden ödeme yapmaya katılımcıların yarısından fazlası güvenmeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu durum ödemelerde ciddi bir güven sorunu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Erkek katılımcılar ile eğitim düzeyi yüksek olanlar e-devlet hizmetlerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla yararlanmaktadırlar. Genç katılımcılar yaşlılara göre interneti çok daha sık kullanmalarına rağmen e-devlet hizmetlerinden yararlanma bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to investigate perception of e-government services, how frequently these services are used, if participants trust paying taxes, etc. online, and to analyse which social-economic factors effect use of e-government service a survey is carried out with 648 participants. Majority of participants have positive attitudes towards egovernment and they think e-government increases productivity and transparency. On the other hand, more than half of the participants indicated that they would not trust paying tax and other similar payments over the internet, this result indicate that there is an important problem of lack of trust in payment over the internet. Both males and participants with higher education level use e-government services more frequently than others, and this result is statistically significant. While younger participants use internet more frequently, there is no statistically significant difference between these two groups concerning use of e-government services.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :