Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Döviz kuru ve dış ticaret hacmi ilişkisi: türkiye örneği (1980-2000)

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
807
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle sermaye ve fiyat hareketleri önem kazanmış ve bu durum ülkelerin dünyayı tek pazar olarak görmelerine sebep olmuştur. Türkiye’nin bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmesi; istikrarlı bir fiyat düzeyi ortamı oluşturması ve dış ticaret alanında rekabet gücünü ön plana çıkartan bir ekonomi politikası uygulamasına bağlıdır. Bu çalışmada Türk ekonomisinde yer alan makro değişkenler arasındaki iktisadi ve ekonometrik testlerin sonuçları rapor edilmektedir. Türkiye gibi yüksek enflasyonun kronikleştiği ülkelerde enflasyonla etkileşim halinde bulunan ekonomik büyüklüklerin etkileşim yönü ekonomi politikasının şekillendirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek üzere 1980-2000 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak iktisadi ve ekonometrik analizler yapılmaktadır. Sisteme granger anlamında nedensellik açısından bakıldığında döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasında dolaylı ve doğrudan olmak üzere karşılıklı etkileşim bulunduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the last few years, with the effect of globalism capital and price must on gained importan and this situation caused the countries to see the world on the only market. Turkey’s evaluating this process in a good sense to the formation of a steady prive level and application of a economical politics that makes the power of competition come into fore in foreign tarde of area. In this study, the economics and econometric test result between the macro changeable in Turkey economy are being reported. In countries that high inflation has become a chronic on it is in Turkey, the direction of the effection of economical greatnesses have relation with inflation has importan for shaping of the politics of economy. In order to test the relation between the changeables, economics and econometric analys are being done by using the annual datum of 1980-2000, A mutual direct and indirect effection is being seen between foreign exchange and foreign trade volume.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :