Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu avrupa ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin ekonomik dönüşüm sürecinde temel eğilimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
M.T.A.Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
954
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Avrupa ve Asya'da kolektif sistem içinde yer alan ülkelerde, 1989-1991 yılları arasında politik yönetimlerin değişmesi ve piyasa ekonomisine geçmeye yönelik reform programlarının uygulanmasıyla başlayan süreçte ortaya çıkan temel eğilimler özelleşme, dışa açılma ve gelir dağılımında bozulma biçiminde belirginleşmiştir. Bu eğilimler, hız ve kapsam açısından Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmada söz konusu eğilimler ülke grupları için karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In Eastern European and Asian countries which taken place in collective system, basic tendencies which emerged during the process which began with changing political leaderships and launching the reform programmes aimed to transition to market economy in the years of 1989 – 1991 are privatisation, economic openning and deteriation in income distribution. This tendencies are differentiated between countries of Eastern Europe and Commonwealt of Independent States. In this study, tendencies mentioned are examned for country groups with comparative way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :