Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değer zinciri (value chaın) yöntemi ile türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği1, Boğaziçi Üniversitesi2, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi3
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Değer zinciri (value chain), bir hizmet veya ürünün, kavramsal gelişim noktasından başlayarak birçok üretim sürecinden geçerek (fiziksel değişim ve birçok değişik üretici hizmetlerinin katkısını da içermek üzere) nihai tüketiciye erişimine ve kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operasyonları açıklayan1, aynı zamanda, bir işletmede katma değerin nasıl ortaya çıkarıldığına yönelik bir modeldir. Bu çalışma, değer zinciri yöntemini detaylı bir şekilde incelemenin yanısıra, Türk tekstil ve hazırgiyim sanayinde değer zincirinde yer alması gereken değişkenleri ortaya çıkarmak amacını da taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aşamasında uzman görüşü ve yarı-yapılı derinlemesine mülakat teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sektöre yönelik değer zinciri ölçeği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Türk tekstil ve hazırgiyim sektöründe gözlemlenen değer zinciri yapısı da örnek bir yapı olarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The term Value Chain, a well known strategic concept developed by Porter (1985), enables one to establish how value is being added across an enterprise. The value chain describes the full range of activities which are required to bring a product or service from conception, through the different phases of production (involving a combination of physical transformation and the input of various producer services), delivery to final consumers, and final disposal after use2. This research aims to reveal the value chain activities in textile and apparel industry. To realize this purpose, qualitative method was employed and expert opinion and semi-structured indepth interview were conducted as data collection method. The research puts a new scale for Turkish textile and apparel industry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :