Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok boyutlu performans değerleme modelleri ve bir balanced scorecard uygulaması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme başarısını tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçlayan performans değerleme modellerinin finansal boyutla birlikte finansal olmayan boyutu da dikkate alınması gerekmektedir. Geleneksel performans değerleme sistemlerinin yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak çok boyutlu modeller geliştirilmeye başlanmıştır. Geliştirilen modellerden başlıcaları: Balanced Scorecard Modeli, Paydaş Temelli Performans Değerleme Modeli, Lynch-Cross Performans Piramididir. Bu çalışmanın amacı, çok boyutlu performans değerleme modellerinin önemini vurgulayarak Balanced Scorecard Modeli temelinde bir hizmet işletmesi olan Özdilek Alışveriş ve Konaklama Merkezinin Balanced Scorecaradını oluşturmaktır. Özdilekin Balanced Scorecarda yönelik olarak belirlediği kriterlere baktığımızda finansal, müşteri, öğrenme ve gelişme boyutlarında hedeflediği değerlere ulaştığını söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

It is necassery that performance evaluation models aiming to evaluate the success of companies within all respects take into account the non-financial dimension, as well as the financial dimension. It is seen that performance evaluation models based on the financial dimensions which have been utilized so far have been insufficient to measure all the factors bearing critical importance as to the success of the companies. Multi-dimensional models have been started to be developed in order to eliminate the deficienfies and insufficiencies of the traditional performance evaluation systems. Some of these models are: Balanced Scorecard Model, The Stakeholder Scorecard Model, Lynch-Cross Performance Pyramid. Given the importance of these multi dimensional performance models, the aim of this study is to form balanced Scorecad of Özdilek Shopping Center based on BSC model. The performance of Ozdilek can be assesed with all respects by the use of the Balanced Scorecard model. Considering the criteria Ozdilek has determined in relation with the company’s Balanced Scorecard, it can be claimed that Ozdilek has reached the expected numbers wiht respect to the financial, customer, and learning and development dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :