Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok boyutlu bir performans ölçüm modeli olarak performans prizması ve “the london youth” örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi S.M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü1
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler amaçlarına ne ölçüde ulaştıklarını saptamak, rakiplerine göre kendi durumlarını ortaya koyabilmek ve faaliyet gösterdikleri alanda yerlerini belirlemek amacıyla performans ölçüm yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Rekabetin artması, küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalkması, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, müşteri beklentilerinde yaşanan değişimler performans ölçümünün önemini ve gerekliliğini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak performans ölçümünün tek boyutlu ya da sadece finansal verilere dayanması eksikliklere ve sorunlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada hem finansal hem de finansal olmayan ölçümlerin bir arada kullanıldığı çok boyutlu performans ölçüm modellerinden bütünleştirici bir nitelik taşıyan Performans Prizması ölçüm modeli incelenmiştir. Bu kapsamda Performans Prizması modeline temel oluşturan düşünce tarzı, modelin boyutları ve konu ile ilgili bir uygulama örneğine yer verilmiştir. Performans Prizması modeli teorik olarak; Paydaş Memnuniyeti, Stratejiler, Süreçler, Yetkinlikler ve Paydaş Katkısı olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

Companies need performance measurement methods to see their position according to their rivals and determine their situation in the field that they serve products and services. Increase of rivalry, disappear of borders with the globalization, development of information technologies and variations with the customer expectations increase the performance measurement's importance and necessary. Because of this reasons only possess a one dimension financial performance measurement has some problems and deficiencies. In this study, from multi-dimensial performance measurement models, possessing a integrated characteristic and used together both financial and non-financial measurements performance prism inspected. The Performance Prism theoretically consist of five dimensions; Stakeholder Satisfaction, Strategies, Processes, Capabilities and Stakeholder Contribution. In this extent, the study consists of the thougt manner in the basis of performance prism, dimensions of the model and an application with the subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :