Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafi ve kent bilgi sistemi uygulamaları ve afyonkarahisar ili örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
771
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve onun kent bazına indirgenmiş şekli olan Kent Bilgi Sistemleri, bilgi teknolojisinin bir ürünü olarak, kent yönetimleri için hızlı kentleşmenin doğurduğu artan ve karmaşıklaşan sorunların çözümü bakımından büyük olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada coğrafi bilgi ve kent bilgi sistemleri hakkında tanıtıcı bilgiler verildikten sonra, sistemlerin kent yönetimleri açısından önemi ve yararları ile hazırlık ve uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmaktadır. Coğrafi ve kent bilgi sistemi uygulamaları ve Afyonkarahisar ili bütününde bu kapsamda yürütülen faaliyetler, çalışmanın bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Kentsel politikaların belirlenme ve uygulanma süreçlerinde bilgi sistemlerinden azami ölçüde yararlanması gerektiği halde, özellikle yerel yönetimlerin Afyonkarahisar ili örneğinde bu konuda yeterli gelişmeyi sağlayamadığı gözlenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

City Information System is urban application of Geographical Information System. Both systems help to solve the emerging problems of urban areas such as rapid urbanisation and other problems that are related to this. This study gives information about the advantages, disadvantages, preparation and practice of these systems and their importance for city governments. This study also illustrates the problems which are encountered in the process of Geographical Information System and City Information System. A case study is conducted on Afyonkarahisar’s experience on these systems. The finding of this study shows that the benefits of City Information System are not realized in Afyonkarahisar as it ought to be, although this sytem has many potential benefits for local policies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :