Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çıktıya (gsmh) arzındaki büyümenin, faiz oranı oynaklığı ve döviz kuru oynaklığının etkileri:türkiye örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
967
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin GSMH’sını artırmak bütün ülkelerin en fazla enerji harcadıkları konuların başında gelmektedir. Özellikle kısa dönemde para piyasalarındaki belirsizlikler üretim miktarını etkilemektedir. Kısa süreli de olsa para piyasalarının değişimi reel piyasalarda güveni ortadan kaldırmakta ve belirsizliğin baskın olduğu bir ortam yaratmaktadır. Dışa açılma sürecinin hızla yaygınlaştığı günümüz dünya ekonomisinde dış ekonomilerden kaynaklanan güven sarsıcı gelişmeleri de dikkate aldığımızda üretimin artması ve üretim artışının istikrarlı bir şekilde devam etmesi çok daha güç hale gelmektedir. Bu nedenle iç dengeyi sağlayıcı para piyasaları değişkenlerinin yanında, dış dünyayı en iyi şekilde yansıtan döviz kuru değişkeni de analize alınmıştır. Yeni geliştirilen yöntemlerden biri olan SWARCH yöntemiyle de faiz ve döviz kuru oynaklıkları belirlenerek, imalat endeksi ve para arzı modele dahil edilerek regresyon denklemi elde edilmiştir. Sonuç Türkiye’de imalat sektörünü faiz oynaklığından çok döviz kuru oynaklığının etkilediği yönündedir.

Özet İngilizce :

Every country in the world mostly strives for increasing its GDP. Money market uncertainty of a country affects the current output especially in the short period. Therefore, the changes in money market, even just for short periods, cause loss of confidence on real economy and create an uncertainty dominated environment. When the discouraging incidents caused by external economy are taken into consideration, it becomes harder for production to proceed and grow consistantly in today’s world economy where foreign expansion is getting more popular. Thus, in this study, along with the money market variables enabling the internal balance, the exchange rate variable that best reflects the outside world was also analyzed. By way of a new method, SWARCH method, interest and exchange rate volatility were identified, and a regression equation was obtined by including manufacturing index and money stock. The results revealed that manufacturing sector in Turkey was mostly affected by real exchange volatility rather than interest volatility.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :