Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cebirsel modelleme programları ve uzaktan erişim kaynakları

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Matematiksel programlama modelleri uygulamada büyük ölçeklidir. Bir çok model binlerce (bazı problemlerde milyonlarca)kısıt ve değişken içermektedir. Bu nedenle de büyük ölçekli problemleri çözmek için ticari ve ticari olmayan bilgisayar yazılımları geliştirilmiştir. Başlangıçta geliştirilen programlarda model ve modelin çözüm algoritması birleşiktir. Bu durum bazı zorluklar çıkarmaktır. Zorluğun meydana gelmesindeki temel neden, matematiksel programlamadaki model kurma ile bilgisayar programı yazmak için geliştirilen algoritma arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Cebirsel modelleme programları ise matematiksel model olarak verilen problemi formülasyonu ile modelin nasıl çözüleceği arasında bir ayrım yapar. Problemin çözümü ise "çözücü" denilen başka bir program ile gerçekleştirilir. Günümüzde internet ve elektronik ticaretin hızlı bir şekilde yayılması optimizasyon problemlerinin çözümünde yeni fırsatlar yaratmıştır. Bir çok problem için geliştirilmiş oldukça fazla sayıda yazılım vardır. Bu yazılımlar hız , güvenilirlik ,maliyet ve uygunluk açısından farklılaşmaktadır. İnternet ortamı bunları karşılaştırma imkanı vermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In practice, mathematical programming models are great scaled Most of the models includes thousands of restrictions and variables. Therefore, commercial and non-commercial computer software is developed for solving great scaled problems. In the programs developed , the model and the solution algorithm of the model are integrated. The basic reason facing the problem stems from the difference between constructing a model in mathematical programming and implementing algorithm to write a computer program. Algebraic modeling language separates the formulation of the mathematical model problems and the solution method. The solution of the problem is achieved by another program called "solver". Since internet and e-trade (e-commerce) is becoming more common , solving optimization problems creates new opportunities. There are lots of softwares to develop for solving the problems. These softwares are differentiated by speed, confidence, cost and suitability. )nternet environment gives the possibility to compare these features.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :