Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çay işletmelerinde faaliyet temelli maliyetlemenin kullanılabilirliği ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Rize Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2, Rize Üniversitesi Rize Meslek Yük
Görüntülenme :
860
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen günümüz dünyasında işletmelerin en önemli sorunlarından birisi, maliyet yapılarında yaşanan değişikliklerdir. Bu değişiklikler, diğer işletmeleri etkilediği gibi çay işletmelerini de etkilemiş ve çay işletmelerinde toplam üretim maliyetleri içinde genel üretim maliyetlerinin payını artırmıştır. Bu sebeple, genel üretim maliyetlerinin daha gerçekçi dağıtılmasına yardımcı olan yeni maliyetleme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmalar önem kazanmıştır. Söz konusu güncel maliyetleme yöntemlerinden birisi de Faaliyet Temelli Maliyetlemedir (FTM). Çalışmada Rize'de faaliyet gösteren bir çay işletmesinin yöneticileri ve muhasebecileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak ilgili işletmenin maliyetlerine ilişkin bilgi setine ulaşılmıştır. Elde edilen bilgilerden hareketle söz konusu çay işletmesinde ortaya çıkan üretim maliyetleri FTM yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde, FTM aracılığıyla hesaplanan toplam maliyetler ile geleneksel yönteme göre hesaplanan maliyetler arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In todays globalization word, one of the most important problems of managements is the diversifications in their cost construction. These diversifications also effected tea managements in the way that they effected other managements and increased the portion of the production overheads of tea managements in total production cost rates. For this reason, studies that conform a new costing method, which helps in distributing the general production expenses in a more realistic way, got importance. One of these actual costing methods is Activity Based Costing (ABC). In this research, by interviewing the managers and accountants of a tea management in Rize, a data set about costs of this management is reached. With the help of this data set, the production costs of this tea management are calculated by using ABC method. As a result of this research, it is determined that there isn't a meaningful difference between total costs that calculated with ABC and costs that calculated with traditional method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :