Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyük işletmelerin web sitelerinde yer alan misyon ve vizyon ifadelerinin pazar odaklılık açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi1
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Stratejik yönetim uygulamalarında misyon ve vizyon ifadeleri, firmanın temel varlık nedenini, değerlerini, hedeflerini ve önceliklerini yansıtan önemli tanımlamalardır. Bu belgelerin ısığında firma, odak olarak belirlenen doğrultuda strateji, plan ve politikalarını olusturur ve faaliyetlerine yön verir. Bir firma stratejisi olarak son yıllarda oldukça ilgi çeken pazar odaklılığın temelinde, müsteriler, rakipler, tedarikçiler gibi pazar değiskenleri için sürekli bilgi toplanması ve isletme içinde bu bilgilerin hızla yayılarak topyekün bir firma kültürü ve davranısı halinde pazara odaklı olunması amacı yatmaktadır. Çalısmada Türkiye'nin en büyük 500 firmasının internet siteleri incelenerek, misyon ve/veya vizyon ifadelerine sitelerinde yer veren 245 tanesinin tanımlamaları analiz edilmis ve firmaların stratejik yönelimlerini gösteren bu belgelerde pazar odaklı ifade ve göndermelere yer verilme sıklığı içerik analizi yöntemi yardımıyla ölçülmeye çalısılmıstır. Tanımlamaların büyük çoğunluğunda ortak eksen, “faaliyet gösterilen sektörde üretim kaynaklarını verimli kullanıp yüksek kaliteli ürün/hizmet üreterek müsteri beklentilerini karsılamak (asmak) ve sektöründe lider bir firma olmak” seklinde karsımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mission and vision statements are important explanations to reflect the organizations’ basic reasons of existence, values, objectives and priorities for strategic management process. In light of these statements, companies form their strategies, plans and policies and direct their actions. As a popular business strategy, market orientation is based on the aim of constantly gathering information for market variables like customers, competitors, suppliers and sharing this information in the organization. Turkey’s top 500 companies’ mission and/or vision statements on their web sites were examined in the study. 245 companies have at least one of the statements on their web sites and frequency of market oriented expressions and terms were measured with content analysis method. The common expression in most statements can be summarized as “to meet customer expectations with producing high quality product/services by effective production methods and to be a leader organization in its own sector”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :