Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel ticaret anlaşmalarının türkiye açısından önemi:ispanya ve meksika örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle dünyada ticaret ve yatırımların liberalizasyonuna değinilmiştir. Bölgesel Ticaret Anlaşmalarının (BTA) gelişmekte olan üye ülkeler (GOÜ) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dış ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların (DYY) artırması durumunda BTA'ların olumlu etkisinin gerçekleşebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca BTA'ların ülke riski (politik ve makro ekonomik istikrar) üzerindeki olumlu etkisine yer verilmiştir. Bu durumun incelenmesi için Avrupa Birliğinden (AB) İspanya ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesinden (NAFTA) Meksika örnek olarak ele alınmıştır. Bu ülkelerin Türkiye ile bir karşılaştırması yapıldıktan sonra Türkiye'nin Gümrük Birliği ve AB üyeliği üzerine bir değerlendirme ile çalışma son bulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, liberazation of world trade and investments was examined primarily. The effect of Regional trade Agreements (RTA) on developing member states was investigated. It was indicated that the positive effects of RTA’s will come into existence if foreign trade and foreign direct investments increase. In addition, the positive effects of RTA’s on the country risks (political and macroeconomic stability) were studied. To investigate all these, Spain from European Union (EU) and Mexico from North American Free Trade Agreement (NAFTA) were taken as sample countries. After comparing these countries with Turkey, the study ends with the evaluation on Turkey’s membership to Customs Union and European Union.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :