Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim sektöründe çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış ABD1
Görüntülenme :
902
DOI :
Özet Türkçe :

Pozitif örgütsel davranışın gelişen alanlarından biri olan ve umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik gibi pozitif kavramların birleşiminden oluşan psikolojik sermaye konusu, ülkemizde örgütsel davranış alanında çok fazla araştırma konusu yapılmayan bir alandır. İlk defa 2004 yılında Fred Luthans ve çalışma arkadaşları tarafından ortaya konan psikolojik sermaye kavramının, 2007 yılında yine bu araştırmacılar tarafından ölçümü yapılmıştır. Bu çalışmada da, günümüzde bilgi toplumunun öne çıkan sektörlerinden ve en önemlilerinden biri olan bilişim sektöründe, çalışanların psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek ve çalışanların demografik değişkenlerine göre psikolojik sermaye düzeylerinde farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Fred Luthans ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geliştirilen, bu çalışmada geçerlik ve güvenirlik analizi yapılan psikolojik sermaye anketini, bilişim sektöründe çalışan 155 kişi cevaplamıştır. Çıkan sonuçlara göre, bilişim sektöründe psikolojik sermaye düzeyi yüksek olan çalışanların, yönetici pozisyonunda, yaşça daha büyük, erkek, toplam kıdemi fazla olan çalışanlar olduğu saptanmıştır. Buna karşın, eğitim durumu ve kurumdaki kıdem, çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri açısından herhangi bir farklılık yaratmamıştır.

Özet İngilizce :

Psychological Capital which is one of the growing subjects in Organizational Behavior literature and composed of hope, optimism, resiliency and self-efficacy haven't studied a lot in the area of Organizational Behavior in Turkey. Psychological capital was exposed by Fred Luthans and his colleagues in 2004 and developed psychological capital measurement by these researchers in 2007. The purpose of this study is to determine the employees' psychological capital level and explain the differences among employees' psychological capital level according to demographic variables in information sector which is one the prominent and important sector in knowledge society. Psychological capital questionnaire which was developed by Fred Luthans and colleagues, validated and found as reliable in this study, was answered by 155 employees. According to results of this study, employees who have high psychological capital level, are in managerial position, elder than other employees, man and have high total seniority. After all, there weren't any difference according to education level and seniority in current organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :