Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı ülkelerde ve türkiyede çok yıllı bütçeleme uygulamaları

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmayı planladığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin maliyetlerin gösterildiği bir belgedir. Bütçede yer alan amaçların etkin olarak gerçekleştirilebilmesi ve vatandaşların bunlardan memnun olabilmesi için zaman içerisinde değişik teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de bütçenin ve etkilerinin bir yıldan daha uzun süreli olarak analize tabi tutulmasını sağlayan, çok yıllı bütçeleme uygulamasıdır. Bu uygulamayı, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kurumları da önermektedir. Günümüzde, mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin olarak kullanılmasını gerçekleştirmek gibi nedenlerle, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bütçe uygulamalarını, çok yıllı bütçelemeyle yapmaktadır. Ülkeden ülkeye değişen uygulama farklılıklarına rağmen bu ülkeler çok yıllı bütçeleme uygulamasından faydalar sağlamayı beklemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The government budgets are the documents which shows the services governments planning to provide its citizens for certain period and related costs. Various techniques have been developed in the course of time to realize the aims from the budget efficiently and to satisfy the wishes of the citizens. One of these techniques is “multiyear budget system” which provides the opportunity to analyse the budget and its effects more than a year. Some international financial institutions, such as the World Bank and IMF, also suggest this system. Today, many developed and developing countries use multiyear budget fort he reasons such as to provide fiscal discipline and efficient use of public sources. Even though the differences in applications among the countries, all the countries expects some advantages from the multi-year budget system.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :