Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa kentsel şartları perspektifinde bir kentli hakkı olarak “katılım hakkı” ve türkiye

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü2
Görüntülenme :
927
DOI :
Özet Türkçe :

Kentli hakları; hem kentlinin bir birey olarak sahip olduğu insan haklarının, hem de içinde yaşadığı kentin ve kentsel toplumun bir üyesi olarak o kentin kentsel ve çevresel değerleri üzerindeki haklarının bütününü kapsamaktadır. Bu haklar bir bakıma; temel hakların, ekonomik, toplumsal, kültürel hakların ve dayanışma haklarının kent mekânında somutlaşmış şekilleridir. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nce Mart 1992'de kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı, kentli haklarının tanınmasında şüphesiz en önemli belgedir. Şart'ta yer alan ve Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinlerinin sahip oldukları belirtilen bu haklardan biri de katılım hakkıdır. Diğer yandan Kongre, Mayıs 2008'de Strazburg'da "Avrupa Kentsel Şartı-II: "Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto"yu kabul etmiştir. Yerel demokrasinin varlığının temel göstergesi olan "kentlilerin yönetime katılım hakkı" yeni belgede de kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada 1992 ve 2008 tarihli her iki Avrupa Kentsel Şartı da, temel bir kentli hakkı olarak "Katılım Hakkı" çerçevesinde incelenmektedir. Ayrıca katılım hakkının, Türk Yerel Yönetim Sistemi içindeki yeterlilik düzeyi de, hukuksal ve uygulamalar açısından Avrupa Kentsel Şartları ölçütleri göz önünde tutularak değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Urban rights include human rights as well as rights on urban and environmental values. As a member of the city in which s/he lives in, an individual has urban rights because of his/her membership. These rights are concrete form of basic rights and economical, social, cultural rights and solidarity rights which are enjoyed in city life. European Urban Charter which is recognised as the most important document for urban rights is accepted by the Congress of European Local and Regional Authorities in March 1992. The residents in urban areas in Europe have these urban rights. The participation right is mentioned in the first part of this charter. On the other hand, the Congress has accepted European Urban Charter II: Manifesto for a New Urbanity in May 2008 in Strasbourg. The participation right in urban management as the principal indicator of local democracy is included in the new manifesto. In this study, both old and new charters are examined in the framework of participation rights as part of urban rights. In addition, to what extent the right of participation is applied and practiced in the Turkish Local Government System whether it complies with the European Urban Charter criteria.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :