Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliğinde çevresel ekonomik uygulamalar

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
785
DOI :
Özet Türkçe :

Yunancadaki oikos kelimesinden türeyen çevre (ecology) ve ekonomi (economics) terimlerinin aynı kökenden geliyor olması, bu ikisi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Fakat, ancak 20. yüzyılın son çeyreği içerisinde, çevresel sorunların ekonomik ilerleme için de önemli olduğu anlaşılmıştır. Bunun sonucunda, özellikle 1990'lı yılların ortasından itibaren, hem uluslararası düzeyde hem de AB düzeyinde, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin hayata geçirilmesi yönündeki istek ve çağrılar artmıştır. Komisyonnun bu amaçla hazırladığı üç önemli belge, AB düzeyinde sürdürülebilir kalkınma yönünde uygulamaya daha çok ağırlık verileceği, bu bağlamda, ekonomik araçların daha sık kullanılacağı yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu belgeler sırasıyla; AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, AB Altıncı Çevre Eylem Programı 2001-2010 ve Çevresel Konuların Ekonomi Politikası ile Entegrasyonu adlarını taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Existence of close relationship between ecology and economics, as reflected by the fact that the two words come from the same Greek word “oikos”, has eventually forgotten by the man for a long time. It is not until the last quarter of the 20th century that this fact was rediscovered . Consequently, calls for the implementation of a sustainable development model have increased, especially after mid- 1990, at both the international and the Community levels. Taking into account these calls, the Commission prepared three documents that are very significant for the future of the European environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :