Sanat Eğitiminde Müzelerin Eğitimsel Rolleri ve İşlevleri

Sanat eğitimi sadece okullarda değil, hayatın içinde gelişir ve anlam kazanır. Buna olanak sağlayan en verimli ve zengin mekânlar ise müzelerdir. Eğitim odaklı müze ziyaretleri sırasında özellikle çocukların aktif olarak sanat nesnelerini tanımaları ve müzedeki aktivitelere katılımlarına olanak sağlanmasıyla daha önce çevresinden edindiği deneyimleri harmanlayarak, vizyonlarını zenginleştirebilir ve içselleştirebilirler. Müzeler; ziyaretçilerin bedensel, duyuşsal, zihinsel, görsel ve sosyal etkileşimleri bire bir paylaşabilecekleri ideal bir ortam da sunar. Algının en üst düzeyde yaşandığı bu mekânlarda; eğitsel, kültürel, tarihsel seçeneklerle; ziyaretçiler ve özellikle çocuklar bilgilerini pekiştirebilir ve yaşayarak öğrenme fırsatını yakalayabilirler. Bu öznel deneyim, müze ziyaretçilerinin eşsiz birer birey olduklarını hatırlatan, pekiştiren, özgüvenin gelişimiyle paralellik gösteren önemli bir unsuru oluşturur. Pek çok kültürün bizzat öğrenildiği müzelerde, çağdaş eğitim ve öğretim metotlarıyla da karşılaşan ziyaretçiler, yenilikleri kolayca takip ederlerken, kültürlerin aktarılması ve öğrenilmesinde müzelerin rolleri ve işlevleri hayati değer taşımaktadır

Museums’ Educational Roles And Functions in Art Education

Art education should not be in practice only inside the schools but also in life itself. Every individual therefore, can benefit from that by obtaining the most productive and quality life through the museums. Museum visits and visitors’ participations as well as activities in the museums are essential. Because these help them interact and expand their invaluable experiences while conceiving the art objects. Moreover, museums are the ideal spaces for individuals in particular children to develop their perceptions and perfect atmosphere for the social interactions as well. Museums also offer children to become aware of their physical, emotional, cognitive, visual experiences. These processes can be accomplished by practicing and getting involved in the museums’ educational activities. Through the museums many cultures are taught. Accordingly, by the help of contemporary teaching and learning methods audiences easily follow new things and opportunities inside the museums. Transferring the cultures and teaching these values, museums’ roles and functions play a vital importance

Kaynakça

Altun, A. (2007). Türkiye’de Müzecilik 100 Müze 1000 Eser. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

Artun, A. (2006). Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 1. İstanbul: