Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği bütçe harcamaları ve 2007–2010 dönemi ab bütçe harcamalarının analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği’nin siyasal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak için uyguladığı ortak politikaları anlamak için bu politikaların yansıması niteliğinde olan Avrupa Birliği Bütçe Harcamalarının analizinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, 2007–2010 dönemindeki AB bütçe harcamaları ana başlıklar itibariyle değerlendirilmiştir. İlgili dönemde Birlik bütçesinin %40’dan fazlasını Ortak Tarım Politikası Harcamaları oluşturmaktadır. Bunu %35 ile bölgesel politikalarla ilgili, sağlandığı zaman Birliği büyüme ve istihdam hedeflerine ulaştıracak Uyum Harcamaları izlemektedir. Kırsal Kalkınma ve Çevre ile Büyüme ve İstihdam için Rekabet Edebilirlik Harcamalarının da dikkat çekici şekilde arttığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

In order to understand the common policies implemented by European Union for ensuring the political and economical integration,it is necessary to analyze the European Union Budgetary Expenditures, which are reflections of such policies. In this study, EU budgetary expenditures during 2007-2010 period are reviewed as major topics. Common Agriculture Policy Expenditures constitute more than 40% of the Union budget for the given period. This is followed by Cohesion Expenditures on regional policies by 35%, which will enable the Union to achieve growth and employment goals when realized. It is also noted that Competitiveness Expenditures for Rural Development and Environment as well as Growth and Employment have remarkably increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :