Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altı sigmanın kobi’lerde farkındalılığı, ayırt edici faktörler ve uygulama karakteristikleri: aydın ilinde ampirik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Adnan Menderes1
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Aydın ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Altı Sigma uygulama karakteristikleri araştırılmış ve uluslararası literatürde Altı Sigma’nın başarılı uygulamalarında etkili olan ana faktörler bakımından söz konusu işletmelerin farklılaşıp, farklılaşmadığı ve Altı Sigma’yı başarıyla uygulamak için gerekli yönetsel bakış açılarına sahip olup, olmadıkları araştırılmıştır. Bu amaçla, bir Kümeleme Analizi (Cluster Analysis) yapılmış ve firmalar, altı adet Altı Sigma uygulamasında temel başarı faktörleri veya yaklaşımları bakımından ele alınmıştır. Analiz sonuçları, firmaları iki genel grup halinde inceleyebileceğimizi ortaya çıkarmış ve firmaların üyesi olduklara bu doğal gruplara Altı Sigma Farkındalılığı Yüksek ve Düşük firmalar olarak isim verilmiştir. Daha sonra bu faktörlerden hangilerinin en önemli olduğu tartışılmış ve Kümeleme Analizinin doğruluğu ve gücü, Doğrusal Ayırt Edici Analiz (Linear Discriminant Analysis) ile de onanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, Small and Medium Size Enterprises (SMEs) in Aydin Province have been investigated to determine Total Quality Management and Six Sigma adoption characteristics and differentiated based on six application adoption factors of Six Sigma, mentioned in literature and whether these firms have adopted the necessary managerial perceptions to adopt the Six Sigma successfully. By Cluster Analysis, the firms have been classified into groups based on the six perceptions and adoptions characteristics of Six Sigma. After the analysis, the firms have been grouped in two groups called Firms with Higher Six Sigma Awareness and Firms with Lower Six Sigma Awareness. Consequently, we have determined the most important characteristics of Six Sigma adoption and power of cluster analysis have been validated by Linear Discriminant Analysis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :