Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahilik teşkilatında ve günümüzde tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi, İİBF Dekanı 1, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu2, Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicinin korunması son yıllarda önem kazanmış ve bugün de en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Tüketicinin korunması ile ilgili hukuk sistemi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ise Cumhuriyet döneminde dolaylıda olsa tüketicileri koruyan bazı yasalar yürürlüğe girmiştir. Devletin tüketicileri korumasının bir anayasal görev olduğu 1982 Anayasasında belirtilmiştir. Böylece başlayan süreç, 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"la önemli bir mesafe kazanmıştır. Bu süreci, Osmanlı devletinde sosyal ve ekonomik yaşamda, hem üreticileri hem de tüketicileri korumak amacıyla başarıyla uygulanan Ahilik teşkilatı ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu çalışmada, Ahilik teşkilatının günümüzde tüketicilerin korunmasına yönelik olası yansımaları üzerinde durmaya çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Consumer protection has gained importance in recent years, and today has become one of the most discussed issues. The legal system protection of consumer emerged from the second half of the twenty century onwards. In Turkey, some laws protecting consumers went into effect in the Republican Era. In the 1982 Constitution, it was reported that it is a constitutional duty of the State to protect the consumers. Thus, this process has gained a considerable momentum through "Consumer Protection Law", which came into force in 1995, No. 4077. It is therefore possible to relate this process with Akhism Organization, which was implemented successfully in the Ottoman Empire in order to protect both manufacturers and consumers. In this study, we tried to deal with the likely effects of the Akhism Organization on the protection of consumers today.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :