Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afyonkarahisar ili girişimcilik performansının coğrafi bilgi sistemleri ile analizi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Yenilik düşüncesini yeni bir ürüne, hizmete ya da işe dönüştürme süreci olarak tanımlanan girişimcilik, ekonomik gelişme ve büyüme için çok önemli bir dinamik unsur olarak değerlendirilmektedir. Girişimcilik konusu birçok ekonomik parametreyle ilişkilendirilmiş ve bir çevrenin girişimcilik performansı ekonomik kararlar açısından önemli bir girdi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada öncelikle girişimci ve girişimcilik kavramları açıklanmış; girişimciliği etkileyen faktörler ve girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemi vurgulanmıştır. Daha sonra Afyonkarahisar il merkezinde ve ilçelerinde var olan şirket sayıları temel alınarak coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla ilin girişimcilik performansı oluşturulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As the transformation process of innovative ideas into the new products, services or new business, entrepreneurship is a significant dynamics element for economic development and growth. The subject of entreprenurship has been connected with several economic parameters so that entrepreneurial performance of an evironment has been viewed as a very important input of the economic decisions there. In this study, first the concepts of entrepreneur and entrepreneurship were defined; and factors effecting entrepreneurship and importance of entreprenurship for economic development have been emphasized. Later, entrpreneurial performance of Afyonkarahisar province has been put on the map by the assistance of geographical information systems on basis of companies in Afyonkarahisar and its districts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :