Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afyonkarahisar belediyesinde e-belediye uygulamaları ve yerel farkındalık

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi yönetim şekillerini değiştirmiştir. Merkezi yönetim gibi belediyeler de teknolojik gelişmeleri takip ederek e-devlet hizmetlerinden yararlanmaktadır. Halkın bu gelişmelere uyumu, belirlenen hedeflere ulaşma açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, Afyonkarahisar il merkezinde ikamet eden halkın e-belediye hakkındaki bilgi düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. İlgili literatür temel alınarak uygulanan anket sonuçlarına göre, halkın e-belediye hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca e-belediyeyi kullanma açısından eğitim, gelir, yaş gibi faktörlerin, bilgi ve farkında olma düzeyine etkisi olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The developments of Information and Communication Technology in public sector have changed the styles of administration. Municipalities as well as central government utilize the e-government by following the technological progress. The adaptation of local citizen to these changes is very important to reach the specific targets determined. This study aims to determine the level of knowledge of people against e-government in Afyonkarahisar. Based on related literature, a questionnaire which is applied shows that the level of awareness and knowledge on e-municipality is low. It is also found that the factors such as education, income and age have an impact on knowledge and awareness of people’s e-municipality usage level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :