Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2001 krizinin imkb'de hisse senetleri işlem gören imalat işletmelerinin finansal yapısı üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
626
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal krizler, ortaya çıktığı ülkelerde ekonomik ve sosyal olarak her birimi etkilemektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin yaşamış olduğu 2001 finansal krizinin imalat işletmelerini nasıl etkilediğini, işletmelerin finansal tablolarını inceleyerek ölçmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda İ.M.K.B'da işlem gören imalat işletmelerinden verilerine ulaşılan kısmının, 1997 - 2003 arası bilanço ve gelir tabloları ele alınarak, oran analizi yardımıyla krizin etkilerini gösteren verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Toplam 7 sektörde yer alan 72 imalat işletmesi üzerinde yapılan oran analizi ve t-testi sonunda özellikle kriz dönemlerinde işletmelerin kısa vadeli borç yüklerinin arttığı, sermayelerinin toplam kaynaklar içersindeki payının azaldığı ve dolayısıyla kaynaklarının içinde borçların oranının yükseldiği görülmüştür. Genel olarak alacak ve stok devir hızlarının kriz yılı ve izleyen yıllarda kriz öncesine göre arttığı, sermayenin ve toplam varlıkların kârlılığının kriz yılı ve sonrasında azalma gösterdiği görülmüştür. Genel olarak likidite oranlarında kriz yılında bir azalma görülmüş, ardından kriz öncesi dönemdeki seviyelerine dönmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial crises affect all decision makers both economically and socially. This study aims at measuring how 2001 financial crisis in Turkey affected manufacturing firms by investigating their financial tables. For the firms in ISE for which data are available, we studied balance sheets and income tables for the period 1997-2002 by using ratio analysis in order to calculate measures revealing the effects of the crisis. T-test has been applied on the datas obtained. On the basis of the analysis on 72 manufacturing firms in 7 sectors, we conclude that during the crisis periods firms’ short-term debt burden increases, capital’s share in total resources declines, and therefore debts’ share in recourses rises. In general, receivable and stock turnover rates increase, while total profitability of capital and total resources goes down in the crisis year and the following years when compared with the pre-crisis period. On the other hand, liquidity rates decline in the crisis year, but reach to pre-crisis levels after the crisis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :