Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancilara türkçe öğretiminde leksikal yaklaşim: bir eşdizimlilik çalişmasi modeli

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışma  Türkçe  öğretiminde  modern  bir  dil  öğretimi  yaklaşımı  olan leksikal yaklaşıma dayanarak, bu yaklaşımın sınıf içerisinde olduğu kadar sınıf  dışında  da  uygulanmasına  yönelik  bir  model  önermeyi hedeflemektedir  (Lewis,  2000).  Bu  model,  araştırmacı  tarafından uygulamalı dilbilim ve bellek çalışmalarının sonuçlarına göre oluşturulan özgün  bir  modeldir.  Leksikal  yaklaşım,  yabancı  dil  öğrenenlerin  temelde yaşadıkları  en  büyük  öğrenme  güçlüğü  “öğrendiğini  hatırlama”  olduğu için  bu  sorunsala  çözüm  getirmeye  çalışmaktadır.  Leksikal  yaklaşım, geleneksel  dil  bilgisi  anlatımının  aksine  dilin,  dil  bilgisinden  çok  sözcük bilgilerinden  oluştuğunu  savunmaktadır.  Buna  göre,  temel  ilke  olarak genel  bir  dil  bilgisinin  olmadığını,  fakat  her  bir  sözcüğün  dil  bilgisel özellikleri olduğunu ve bu yüzden her sözlüğün aslında bir dil bilgisi kitabı olabileceğini  ifade  etmektedir.  Yabancı  dil  olarak  Türkçeyi  öğrenenler leksikal  yaklaşımın  ön  gördüğü  temel  eşdizimlilik  ilkesini  kullanarak sözcük  kullanımının  özelliklerini  öğrenebilir  ve  böylece  hatırlama düzeylerini  artırabilirler.  Hatırlatıcı  ipuçları  bu  modelde  en  önemli kavramlardan  biri  olarak  düşünülmüştür.  Çünkü  modelin  asıl  amacı, öğrenenlerin  hatırlama  düzeyini  arttırmak  ve  hedef  dile  yakın  bir doğrulukla üretimini sağlamaktır.

Özet İngilizce :

 This study intends to propose Lexical Approach and a model for teaching Turkish  as  a  foreign  language  so  that  this  model  can  be  used  in  and outside classroom settings (Lewis, 2000). This model was created by the researcher as a result of the studies carried out in applied linguistics and memory . Since one of the main problems of foreign language learners is to  retrieve  what  they  have  learnt,  lexical  approach  is  an  alternative explanation  to  solve  this  problem.  Unlike  grammar  translation  method, this  approach  supports  the  idea  that  language  is  not  composed  of general grammar but strings of word and word combinations.In addition, lexical  approach  posits  the  idea  that  each  word  has  tiw  gramamtical properties,  and  therefore  each  dictionary  is  a  potential  grammar  book. Foreign language learners can learn to use collocations, a basic principle of Lexical approach. Thus, learners can increase the level of retention.The concept  of  retrieval  clue  is  considered  the  main  element  in  this collocational  study  model  because  the  main  purpose  of  this  model  is boost fluency and help learners gain native-like accuracy while producing the target language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :