Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabanci dil olarak türkçenin öğreniminde kayginin akademik başariya etkisi

Yazar kurumları :
KTMÜ1
Görüntülenme :
871
DOI :
Özet Türkçe :

Kaygı,  bireyin  varoluşsal  etmenlerinden  biri  olarak  ortaya  çıktığı  gibi çoğunlukla  yaşadığı  fizik  ve  sosyal  çevre  ile  etkileşimleri  ve  deneyimleri sonucunda  görülen  intrapsişik  (intrapsychic)  durumları  ifade  etmekte kullanılan bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili yapılan bilimsel  araştırmalarda yabancı  dil  öğreniminde  gözlemlenen kaygı  türünün genel  kaygı kavramlaştırmalarından  ayrı  tutularak  değerlendirildiği gözlemlenmektedir. Söz konusu çalışmalara göre kaygı daha çok psiko-motor üretime dönük dinleme ve konuşma becerilerinde görülmekte, ayrıca iletişim korkusundan,  sınav kaygısından  ve  olumsuz  değerlendirilme  korkusundan kaynaklanan  kaygı durumları  da  söz  konusu  olabilmektedir.  Bu  bulgular çerçevesinde ideal bir öğretim ortamında bireylerin yüksek bir güdülenme ile eğitim  almaları  adına kaygıdan  etkilenmeyecekleri  bir  sınıf  oluşturulması  ve bu  yönde  bir  öğretme-öğrenme  stratejilerinin  benimsenmesi  gerektiği öngörülebilir.  Bu  araştırmada da  ilgili  literatürde  sıkça  kullanılan,  kaygı belirleme  ölçeklerinden,  Horwitz  ve Cope  (1986)  tarafından geliştirilen Yabancı  Dil  Öğrenme  Kaygı  Ölçeği  (FLCAS)  yardımıyla  öğrenme ortamında oluşan  kaygı  kategorileri  belirlenmiştir.  Ayrıca  Sarason (1984) tarafından geliştirilen  sınav kaygısı  ölçeğinden elde edilen  verilerle  de,  sınav kaygısının Kırgızistan-Türkiye  Manas  Üniversitesi  Türkiye  Türkçesi  Hazırlık  Sınıflarında öğrenim  gören  üniversite  öğrencilerinin  akademik  başarılarını  ne  yönde,  ne kadar  etkilediğinin  araştırılması  hedeflenmiştir.  Çok  değişkenli istatistiksel tekniklerle elde edilen  deneysel verilerin yorumlanmasına  göre de kaygının öğrenme  sürecinde  görülen  olumsuz  etkilerinin azaltılabilmesi  için  öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

An anxiety emerges both as one of the individual's  existential  factors and as  one of  the  concepts  used  to  express  the  intrapsychic  situations  as  a result  of interactions  and  experiences  with  physical  and  social environment.  In  the related  scientific  researches,  a  foreign  language learning anxiety  was observed to be taken into consideration as separate from  the  general  anxiety conceptualization.  According  to  these  studies anxiety is noticed more in psycho-motor production-focused listening and speaking  skills,  as well as is originated from  the fear of  communication, exam  anxiety  and  fear  of  negative grading.  According  to  the  these findings,  it  is assumed to create an ideal teaching  environment in classes where  individuals  will  be  more  motivated  free from  an  anxiety  and  to adopt  a  teaching  and  learning  strategies.  In  this research,  anxiety categories that are occurred in learning  environment  was identified with the help of  Foreign Language Classroom Anxiety Scale  (FLCAS) developed by Horwitz  and  Cope  (1986), that is  frequently  used  in  the  literature. In addition,  by  the  data  obtained  from  exam  anxiety  scale  developed  by Sarason  (1984), it aimed to study in what extent the  exam  anxiety effect the academic  achievement  of  Kyrgyzstan-Turkey  Manas  University Preparatory classes  students  on  Turkish  language.  According  to  the interpretation  of  empirical  data  obtained  by  multivariate  statistical techniques, it was suggested to reduce  the negative effects of  anxiety  in the learning process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :