Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılın ikinci yarısında adıyaman’da ilköğretim faaliyetleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Adıyaman’da Müslüman ve azınlık grupların eğitim öğretim kurumlarının olduğunu bilinmektedir. Müslümanlara ait ilköğretim kurumları olarak sıbyan mekteplerinin bulunduğunu ve ilerleyen yıllarda büyük bir dönüşüm geçirerek iptidai mekteplere dönüştüğü görülmektedir. II. Abdülhamit döneminde eğitim alanındaki meydana gelen gelişmeler ışığında Adıyaman’da da birçok okul açılmıştır. Ancak bu okullar düzensiz olarak işlediği için Adıyaman’da istenilen sonucu vermemiştir. Azınlıklar arasındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin genel olarak Protestanlar, Katolikler ve bunlara tepki olarak yerel azınlıklar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu okullardan özellikle Protestanlarınkiler düzenli bir şekilde işlemiş ve zamanla halk arasındaki ahengi bozmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is a well known fact that both muslims and minority groups had their own education institutions in the second half of the 19th century in the province of Adıyaman. It is seen that muslims had primary schools called Sıbyan Mekteps, later they were changed to İptidai Schools. İn the period of Abdulhamit II., lots of schools were built and opened in Adıyaman as a consequence of educational developments. However, these schools did not fuction properly, so they did not yield desired outcomes. Generally, education activities among minorities were carried out by Protestants, Catholics, and as respond to them by local minorities. Of these school, especially the ones that belonged to Protestants functioned properly and gave damage to the harmony among people over the year.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :