Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin tartişmaci metin yapisini oluşturmadaki sorunlari

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
898
DOI :
Özet Türkçe :

Tartışmacı  metin,  düşünceyi  geliştirme  yollarını  kullanarak  yazarın  bir konu hakkında verileriyle beraber öne sürdüğü iddiasını destekleyip karşı iddia ve iddiaları çürütmeye çalıştığı ve bunlarla konuyu sonuca bağladığı metin türüdür. Bu çalışmanın  amacı, üniversite öğrencilerinin  tartışmacı metin birimlerini oluşturma ile ilgili  sorunlarını örneklerden yola  çıkarak ortaya  koymaktır.  Araştırma,  Mustafa Kemal  Üniversitesi’nin  farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı tartışmacı  metinler  üzerinde  gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada ölçme  aracı olarak  araştırmacılar  tarafından  geliştirilen  “Tartışmacı  Metin  Yazma Formu”  ve  “Tartışmacı  Metin  Birimleri  Sorun  Envanteri”  kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre “veri” ve “iddia” ile ilgili 6 tür sorun; “karşı iddia”  ile ilgili  3  ve  “sonuç”  ile  ilgili  4  tür  sorun  ve  bu  sorunların  sıklık düzeyleri belirlenmiştir.  Üniversite  öğrencilerinin  veri  (X=  0.93)  ve  karşı iddia  (X =  0.77) birimleri  ile  ilgili  daha çok  sorunlar  yaşadıkları,  iddia  ve sonuç  birimlerini oluşturmada  daha  başarılı  oldukları  belirlenmiştir. Ayrıca  öğrencilerin metinlerinde  gereksiz  tekrar  (X=  0.21)  ve  ilgisiz birimlere (X= 0.01) de yer verildiği görülmektedir.

Özet İngilizce :

Argumentative text is a kind of text by which a writer supports his claims that he puts forward about a subject with its data by using the ways of improving thinking and tries to refute the opposite claims and connects the subject to an result with these. The aim of the study is to reveal based on sample text problems related to creating text units in argumentative texts  of  university  students.  Research  were  occur  1th grade  students  on written  argumentative  texts  at  different  faculties  and departments  of Mustafa  Kemal  University.  In  the  study,  was  used  to “Argumantative Writing  Text  Form”  and  "Argumentative  Text  Elements  Problem Inventory"  that  developed  by  researchers.  According  to  result  of  the study, 6 problems  related to data and claim; 3 problems rela ted to the counter claim and 4 problems related to the result and the frequencies of these  problems  were determined.  According  to  result  of  research,  were determined that university students' problems related to data (X= 0.93) and claim against (X= 0.77), were more successfull claim and result units creating. Result of unnecessary repeats and irrelevant units are (X= 0.21) and (X= 0.01).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :