Yıl 2013, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 13 - 22 2013-06-01
Evaluation of Clinic, Radiographic and Some Biochemical Blood Serum and Synovial Fluid Parameters of Arthritis Cases in Calves
Buzağılarda Artritis Olgularının Klinik, Radyografik, Kanda ve Sinoviyal Sıvıda Bazı Biyokimyasal Parametreler Yönünden Değerlendirilmesi
Gamze YURDAKUL,Zülfikar Kadir SARITAŞ
25 261

The aim of this study was to evaluate of clinic, radiologic and some biochemical (IL-1β, IL-6, TNF-, MDA, NO, GSH and AOP) parameters in blood and synovia of calves with arthritis. The material of this study was consisted of totally 28 calves from different breed and sex including 20 arthritis and 8 healthy calves, aged between 7-60 days old, which were referred to our clinic.. The data obtained from calves with arthritis were analyzed following clinic and radiographic examinations. Moreover, blood and synovial samples from all calves were collected to evaluate interleukine-1β (IL-1β), IL-6, tumor necrosis factor-α (TNF-α), malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), glutation (GSH) and antioxidant capacity (AOC). It was seen that the colour of synovial fluid formed from light yellow to brown and the viscosity of the fluid decreased. The concentrations of TNF- α of healthy calves and calves with arthritis were 53,90±7,9 ng/L and 153,88±30,7 ng/L, respectively, while TNF- α in synovial fluid was 91,81±5,5 ng/L and 137,04±43,3 ng/L, respectively. It was observed that the concentrations of IL-1β, IL-6 and TNF-α of calves with arthritis were higher than those of healthy calves. The increment of IL-1β, IL-6 and TNF-α in both blood serum and synovial fluid was statistically significant (p
Bu çalışmanın amacı, buzağılarda artritis olgularında klinik, radyolojik, kan ve sinoviyal sıvıda bazı biyokimyasal parametrelerin (IL-1β, IL-6, TNF-α, MDA, NO, GSH ve AOP) değerlendirilmesidir. Çalışma materyalini kliniğimize getirilen 7-60 gün aralığında değişik ırk ve cinsiyette 20 artritisli ve 8 sağlıklı olmak üzere 28 buzağı oluşturdu. Artritisli buzağıların klinik ve radyografik muayeneleri yapılarak elde edilen veriler değerlendirildi. Diğer taraftan artritisli ve sağlıklı buzağılardan kan ve sinoviyal sıvı örnekleri alınarak serum ve sinoviyal sıvı IL-1, IL-6, TNF-, MDA, NO, GSH ve AOP düzeyleri belirlendi. Artritisli olgularda sinoviyal sıvı renginin açık sarıdan kahverengiye kadar varan renklerde değişiklik gösterdiği ve sinoviyal sıvı vizkositesinin önemli derecede kaybolduğu belirlendi. Sağlıklı ve artritisli buzağılarda serum TNF-α düzeylerinin sırasıyla 53,90±7,9 ng/L ve 153,88±30,7 ng/L olduğu tespit edilirken sinoviyal sıvı TNF-α düzeylerinin sırasıyla 91,81±5,5 ng/L ve 137,04±43,3 ng/L olduğu belirlendi. Artritisli buzağılarda IL-1β, IL-6 ve TNFα düzeylerinin sağlıklı hayvanlara göre oldukça yüksek olduğu gözlendi. Hem serumda hem de sinoviyal sıvıda IL-1β, IL-6 ve TNF-α düzeylerindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (IL-1β, p

Anahtar Kelimeler

Altan N, Dinçel, SA., Koca, C. 2006. Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres. Türk Biyokimya Dergisi, 31(2);51-56.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Gamze YURDAKUL
Zülfikar Kadir SARITAŞ