Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de suyun ekonomik analizi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme olgusuyla tanıştığımızdan bu yana global sorunlarımız arasında su da yerini almıştır. Suyun ekonomik analizi son yıllarda birçok iktisatçı tarafından inceleme konusu olmuştur. Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle su çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, ülkemizin su kaynakları her geçen gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı ihtiyacı nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. Türkiye'de su kalitesi gerektiği biçimde izlenememekte ve gereksinimi duyulan veri bankası oluşturulamamaktadır. Su kaynağının korunması ve yararlı kullanımı doğrultusunda değerlendirilmesi ancak bütünleşik bir yönetim mekanizması ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışmamızın amacı, doğal kaynaklar içerisinde yer alan suyun ekonomik analizini yapmaktır. Bu bağlamda, su arzı ve talebi, suyun ekonomi içindeki yeri, Türkiye'de dünyada ve AB ülkelerinde su kaynakları ve kullanımı, son olarak da Türkiye'nin su kaynakları açısından SWOT analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Among the global problems since we met the phenomenon of globalization, the water has also taken its place. Economic analysis of water have become a topic of examination by many economist in recent years. Water is one of the important needs of human life. Water has an important place in respect of its role in maintaining a healty way of life. However, our country's water resources are getting polluted day by day and the amount of water need the per capita is inceasing fast year by year due to population growth. Water quality can not be observed in Turkey and the necessarydata bank is unable to be formed. Protection of water resources and the evaluation of if in accordance with beneficial use can be only done with an integrated management mechanism. The purpose of this study is to make economic analysis of water located in natural resources. In this context the analysis of water supply and demand, the place of water in the economy, water resources and use of them in Turkey, in

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :