Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçede metin öğretimi yerine metinle öğrenme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
990
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada  1900’lü  yıllardan  günümüze  kadar  dil  öğretimi  alanında  çeşitli yaklaşım  ve  yöntemler  uygulanmıştır.  Bunlar  “geleneksel,  davranışçı, bilişsel  ve yapılandırıcı”  olmak  üzere  üç  ana  grupta  toplanmıştır.  Dil öğretim alanında en eski yaklaşım olan geleneksel yaklaşımda dil bilgisi kuralları,  atasözleri,  edebiyat,  genel  kültür  gibi  konuların  öğretimine ağırlık  verilmiştir.  Davranışçı  yaklaşımda  ise  dil  diğer  davranışlar  gibi uyarıcı-tepki  bağlamında çeşitli tekrar, taklit, ezberleme ve şartlandırma yoluyla  öğretilmiştir.  Dil  öğretim  alanındaki  bu  görüşler  1950’li  yıllara doğru  değişmeye  başlamış  ve   “dil  iletişim  aracıdır”  görüşü  yayılmıştır. Bunun  üzerine  iletişim  kurma  ve  dilin  günlük  yaşamda  kullanılmasına yönelik  çalışmalar  yapılmıştır.  Günümüzde  ise  yapılandırıcı  yaklaşımla birlikte  “Dil,  sosyal  etkileşim  aracıdır.”  görüşü  gündeme  gelmiştir.  Bu yaklaşımda  öğrencinin  dil,  zihinsel,  duygusal  ve  sosyal  becerilerin geliştirilmesi ön plana  alınmış, çeşitli etkinlik, görev, proje vb. aracılığıyla dil  öğretimi  yapılmaktadır.  Dil  öğretim  yaklaşımları  metin  anlayışını  da etkilemiş ve her yaklaşım kendine özgü bir metin anlayışı benimsemiştir. Böylece dil  öğretiminde  önceleri  edebî  metinlere  çok  değer  verilmiş, ardından bunlar bir kenara bırakılarak üretilmiş metinler kullanılmış, son yıllarda  ise  özgün  ve  özel  metinlerle,  edebî  metinler  ve  etkinlikler kullanılmaya  başlamıştır.  Öğretim  sürecinde  ise  eskiden  metin  öğretimi yapılırken  son  yıllarda  metinle  öğrenmeye  geçilmiştir.  Dünyamızdaki  bu gelişmelere  paralel  ülkemizde  de  önemli  gelişmeler  olmuş,  davranışçı yaklaşım  terk  edilerek  yapılandırıcı  yaklaşımla  yeni  Türkçe  öğretim programları  hazırlanmıştır.  2004  Türkçe  (1-5.Sınıflar)  Öğretim Programında yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınarak çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beyin temelli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık, sarmal ve tematik yaklaşım, beceri ve etkinlik yaklaşımı gibi yaklaşım ve modellerden yararlanılmıştır. Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel,  duygusal  ve  sosyal  becerilerin  geliştirilmesi  amaçlanmıştır.  Bu becerilerin  geliştirilmesi  için  çeşitli  etkinlik,  görev  ve  projelerle  Türkçe öğretimi  yapılmaktadır.  Metin  seçiminde  öyküleyici,  bilgilendirici  ve  şiir olmak  üzere  üç  türden  yararlanılmakta  özgün  ve  özel  metinlere  yer verilmektedir.  Öğretim  sürecinde  ise  metinle  öğrenmeye  ağırlık verilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In  our  world,  from  1900s  to  the  present,  much  kind  of  approaches  and methods have been applied on language teaching. These approaches are traditional, behavioral, constructive and cognitive as the main parts. The traditional approach  which  is  the  oldest  approach  in  the  language teaching   covers  the teaching  of  rules  of  the  grammer,  literature, proverbs   and  liberal education.The language  has  been  teached  as  the other  behaviors,  like repetation,  imitation, memorizing  and  classical conditioning as the stimulation-reaction in behavioral approach.  These thoughts had start to been changed in 1950s and the thought that is the “language  is  the  for  the  communicating”  had  start  to  spred.   Then  the studies containing communication and the usage of the language in daily life  have  been  done.  Nowadays  with  the  constructive approach,  the thought  that  is  “language  is  the  social  communication  tool”  has been supported.The  developing  of  mental,  emotional,  and  social  skills  have been  handled  and  teaching  of  language  has  been  done  with  the  many kind of  activities,duties  and  projects.    In  our  country,   important developments have been done during the last years parallel to the world. A  new  Turkish  Programme with  the  constructive  approach   has  been prepared  by   leaving  the  behavioral approach. Education  approaches such  as  constructive  approach,  multiples intellect, student-centered learning, inter-disciplinary approach, etc. are taken as basis in new 2004 Turkish  Education  Programme.  In  this  way,  new  Turkish Programme contains  developing  skills  such  as  mental,  emotional,  and  social and language teaching is being done with the many kind of activities,duties and projects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :