Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarinin yabanci kökenli bilişim terimlerinin türkçe karşiliklarini bilme yeterliklerinin çeşitli değişkenlerden açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilişim teknolojileri hızla gelişmekte ve bununla birlikte pek çok yeni kavram veya terim günlük yaşamda yerini almaktadır. Buna bağlı olarak pek çok problem de ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden biri de yabancı dil kökenli terimlerin Türkçeye yerleşmeye başlamasıdır. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının bilişim terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilme yeterlikleri cinsiyet, bilgisayarı kullanabilme düzeyi, haftalık bilgisayar kullanma düzeyi ve bilgisayar sahibi olma değişkenleri açısından incelenmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmanın evrenini 342 öğretmen adayı, örneklemini ise bu öğretmen adayları arasından rastgele seçilmiş 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilişim Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Tanıma Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının bilişim terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilme yeterlikleri üzerinde cinsiyet ve haftalık bilgisayar kullanma düzeyinin etkili olmadığı; bilgisayarı kullanabilme düzeyi ile bilgisayar sahibi olma durumunun etkili olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, informatics technologies are developing fast and so many new concepts or terms are getting their place in daily life. Correspon dingly, many problems occur. One of these problems is that terms of foreign origin starts be naturalized into Turkish. In this study, Turkish education preservice teachers’ adequateness levels of knowing the correspondences of informatics terms are analyze d in terms of sex, the ability to use computer, the levels of weekly computer use and having personal computer variables. The universe of the study in which the descriptive method was used is formed of 342 preservice teachers and the sample of the study is formed of 240 preservice teachers selected from this universe. The data was obtained with “Recognizing Turkish Correspondences of Informatics Terms” scale developed by the researchers. T-test and one-way ANOVA was used in the analysis of the obtained data . According to the results of the study, it is determined that sex and weekly computer use levels are not influent, but the ability to use computer levels and having personal computer variables are influent on the preservice teachers’ knowing Turkish corre spondences of informatics terms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :