Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarina göre türkçenin güncel sorunlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmanın  amacı,  Türkçe  öğretmeni  adaylarının  Türkçenin  güncel sorunları  üzerine  görüşlerini  değerlendirmektir.  Araştırmada  nitel araştırma yaklaşımı  çerçevesinde  görüşme  yöntemi  kullanılmıştır. Araştırma  Erciyes Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi’nde  öğrenimlerini sürdüren 72 Türkçe öğretmeni adayından oluşan çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür.  Çalışma  grubu,  amaçlı  ve  kümeleme  örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur.  Öğretmen adaylarının  kişisel nitelikleriyle ilgili  bilgilerin  analizinde  tanımlayıcı  istatistiksel  yöntem; görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde ise, nitel araştırma veri analiz biçimlerinden  içerik  analizi  tekniği  kullanılmıştır.  Elde  edilen  sonuçlara göre, çalışma  grubundaki  öğretmen  adayları  Türkçenin  en  önemli sorunlarını “Türkçenin  özensiz  ve  yanlış  kullanımı,  (%  39)”,  “Yabancı sözcük kullanımı/yabancı dil tutkusu ya da özentisi, (% 29)” ve “Öğretmen faktörü, öğretmen yetiştirme programlarında ki sıkıntılar, Türkçe öğrenimi ve öğretimindeki yetersizlik (% 14)” şeklinde ilk üç sırada belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research, is assessment of student teachers’ the views on  contemporary  issues  in  Turkish.  In  this  study,  interviewing  method within  the  framework  of  qualitative  research  was  used.  Research  was carried  out  working  group  consisting  of  72  Turkish  student  teachers  in Faculty of Education Erciyes University.  The working group was created  having  a  specified  goal  and cluster  sampling  method.  Descriptive statistical method was used the data analysis about Personal information of student teachers. The data obtained from the  interviewing forms were analyzed through content analysis. The results of this study, According to Turkish student teachers the most important problems as the first three mentioned: “sloppy  and incorrect use of Turkish language, (39 %)”, “the use of foreign words/foreign language passion or affectation (29 %)” and “teacher factor,  the  problems  of  teacher  training  programs,  Turkish learning and teaching insufficiency (14%”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :