Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1, MEB Edebiyat Öğretmeni2
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırma,  Türkçe  öğretmen  adaylarının  pedagojik  alan  bilgilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2012–2013 güz yarıyılında beş Türkçe  öğretmen adayının  katılımıyla  gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada veri  toplama  aracı  olarak  yarı yapılandırılmış  görüşme  formu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, Türkçe öğretmen adaylarının öğretim programı  bilgileri,  konu  alan  bilgileri,  öğretim  bilgileri  ve ölçmedeğerlendirme  bilgileri  pedagojik  alan  bileşenleri  doğrultusunda çözümlenmiştir.  Elde  edilen  bulgulara  göre,  öğretmen  adaylarının öğretim programı  bilgileri  ve  konu  alan  bilgilerinin  eksik  olduğu,  ayrıca öğretim bilgileri konusunda geleneksel yaklaşımların etkisinin hala devam ettiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

An  effort  is  made  in  this  research  to  determine  Turkish  language  preservice teachers’ pedagogical content knowledge. The research sample is composed  of  five Turkish  pre-service  teachers  in  2012-2013  fall  term. Semi-structured interview was used to collect data form the curriculum, teaching behavior, assement towards pedagogic Content knowledge. The results  showed  that  teachers’  knowledge  about the  curriculum  and content  knowledge  were  inadequate.  The  results  also maintained  taht traditional  teaching  behavior  has  stil  affected  turkish  pre -service teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :