Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe konuşan mobil medya kullanıcılarının mobil içerik ve reklam seçimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1, MYO Halkla İlişkiler Programı2
Görüntülenme :
894
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe konuşan mobil iletişim donanımı kullanıcılarının mobil içerik ve mobil reklam seçimleri düşünülmüş eylem kuramı, teknoloji kabul modeli, yeniliklerin yayılması kuramı, birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım kuramı ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ışığında hazırlanan bir anketle araştırılmıştır. Elde edilen bulgular tanımsal ve istatistiksel biçimde incelenerek açıklanmıştır. Buna göre mobil içerik seçimlerinde ekonomik yük getirmeme, ortam, işlev ve erişilen bağlam, mobil reklam ve pazarlamadaysa kişisel bilgi ve seçimlerin mahremiyeti, reklam ve pazarlama içeriklerinin izne bağlı olması önemlidir.

Özet İngilizce :

Turkish speaking mobile communication device users’ mobile content and advertisement choices researched via a questionnaire prepared in the light of reasoned action theory, technology acceptance model, diffusion of innovations theory, unified technology acceptance and usage theory, and uses and gratifications approach. Findings of research analyzed and explained descriptively and statistically. In mobile content choices, economic viability, environment, function and context are important issues. In mobile advertisement and marketing choices, privacy of personal information and choices, permission based advertisement and marketing contents are important issues.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :