Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
862
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinin nasıl daha iyi öğretileceği konusunda dramayla öykü oluşturmaya dayalı bir eğitim yöntemi önerilmiştir. Türkçe dersinde bu yöntemin temel dil becerilerinin, yaratıcılık ve hayal gücünün geliştirilmesinde, dil bilgisi öğretiminde etkili olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini Osmaniye ilinde görev yapan 44 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Yöntem üzerine öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik anket uygulamasında ise tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada "Dramayla Öykü Oluşturma Yöntemi Öğretmen Anketi" uygulanmıştır. Anketlerin verileri incelendiğinde dramayla oluşturulmuş öykülerle işlenen Türkçe dersinin daha kalıcı olduğu, bu yöntemin Türkçe derslerinde kolaylıkla uygulanabileceği ve dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim programında yer almasının faydalı olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it has been recommended an education method based on story formation with drama on the subject of how Turkish lesson in primary school at the second degree could be taught better. This method is thought to be effective in Turkish lessons on the improvement of imaginative power, creativity and major language skills and on teaching grammar. 44 Turkish teachers, teaching in Osmaniye, constitute the samples of the study. Scanning model was used for the application of the survey in order to determine teachers' opinions on the method. In the study, survey of the method of story formation with drama for teachers was applied. When data of the surveys were studied, it has been concluded that Turkish lesson that has been taught with the stories made up with drama is more permanent and this method could easily be used in Turkish lessons and taking place of the method of story formation with drama in the curriculum of primary schools would be beneficial.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :