Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi1
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçenin  temel  dil  becerilerinden  biri  olan  “dinleme”nin  bireylere  nasıl kazandırılacağı ve nasıl geliştirilebileceği son yıllarda önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu  alanda yapılan çalışmalarla dinleme becerisinin ne olduğu,  dinleme eğitiminin  nasıl  olması  gerektiği  ve  dinleme  eğitiminde hangi  yöntem  ve tekniklerin  kullanılacağı  soruları  önem  kazanmıştır. Dinleme  becerisi  eğitimi  ve dinleme  teknikleri  üzerine  yapılan  bu çalışmada  toplumun  kültür  yapısı, dinleme  sürecinde  uygulanacak etkinlikler,  dinleme  becerisini  geliştirmeye yönelik  strateji  ve  tekniklerin uygulanması, öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi ve beceriye sahip  olması, dinleme  becerisini  etkileyen  unsurlar  olarak  ön  plana çıkmıştır.  Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemine başvurulmuş olup veri toplama aracı  olarak  da  kaynak  tarama  tekniğinden  yararlanılmıştır.  Literatür tarama neticesinde dinleme becerisinin geliştirilebilir bir beceri olduğu ve özellikle dinleme eğitiminin ölçme boyutunda eksikliklerin yaşandığı ve bu alanda  daha fazla  çalışmanın  yapılması  gerekliliği  sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

How  to  improve  and  how  to  make  individuals  gain  “listening”  which  is one  of the  basic  language  skills  of  Turkish  has  become  an  important research  topic in  recent  years. In the light of studies conducted in this field, the following questions have gained importance; what  is listening skill,  how should  listening education be, which methods and techniques should be used in listening education. In this study, which has been done about  listening  skill  education  and listening  techniques,  the  following factors  came  to  forward  as  the  ones  which influence  listening  skill; cultural  structure  of  society,  the  activities  that  are applied  during listening  process,  implementation  of  strategies  and  techniques to improve  listening  skill,  teachers  having  knowledge  and  skills  related  to the topic. In this study, descriptive research method has been applied and as data collection tool source scan technique has been used. As a result of  literature  review  it  has  been  determined  that  listening  skill  is  an improvable  skill  and  particularly  deficiencies  are  observed  in  measure part of listening education and further studies and researches are needed in this field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :