Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının tarih konularının işlenişinde hypertext kullanımı ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2 Mersin Üniversitesi3, Eğitim Fakültesi4
Görüntülenme :
769
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin tarih konularını işlerken, hypertextlerin kullanılması ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, deneysel desenin deneme öncesi modellerinden “tek grup son test modeli” kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya 60 öğretmen adayı katılmıştır. Nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Öğretmen adaylarına önce seçilen hypertextlerin olduğu web metinleri gösterilmiş sonra onlardan bu metinleri incelemeleri istenmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarından, incelenen hypertext metinleri ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Sonra da öğretmen adaylarına hypertextlerin kullanımı ile ilgili anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları, hypertextlerin tarih konularında kullanılmasının faydalı olabileceğini; ancak web sayfası içinde çok fazla link verilmesinin konu bütünlüğünü bozabileceğini ve konunun tamamının okunmadan başka bir bölüme geçilmesine yol açacağını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, görsel materyal olmayan web sayfalarının sıkıcı olduğunu; fakat tarih konularını işlerken başka disiplinlerle ilgili kavramlara ulaşabilme konusunda faydalı olduğunu düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

The opinions of the class teacher candidates concerning the hypertexts usage in teaching history lessons were analysed. The research was done in 2008-2009 academic year by “single group post-test model” which is a pre-experiment model of experimental design. 60 teacher candidates participated in the research. Qualitative and quantitative datas were collected. The web-texts including hypertexts were given and shown to the candidates and they were made to examine the texts. Then the candidates indicated their opinions about the hypertexts. A questionnaire was applied to the candidates’ relating the usage of the hypertexts. The results have shown that candidates think the usage of the hypertexts may be beneficial but giving many links on the web-page causes a problem in subject- coherence. Additionally, the candidates expressed that, the webpages not including visual materials as boring and it is useful to reach the other terms relating to different disciplines on the web-page.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :