Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Post otistik iktisadın 2008 global ekonomik krizine bakışı: türkiye için bir durum değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Niğde Ünivesitesi, İİBF İktisat Bölümü1, Şırnak Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
919
DOI :
Özet Türkçe :

Post Otistik İktisat Hareketi, 2000 yılının başlarında Fransa'da önde gelen kurumların birinde öğrenim gören bir grup iktisat öğrencilerinin yayımladığı bir bildiriyle başlamıştır. Harekete göre, egemen öğreti ekonomide ortaya çıkan sorunları çözememekte hatta daha da derinleştirmektedir. Mevcut iktisat sisteminin toplumun beklentilerini, isteklerini, gereksinmelerini karşılamakta yetersiz kaldığı zamanlarda yöntem ve sistem tartışmaları artmaktadır. Sorgulamanın başlaması yeni bir iktisadi akımın oluşması için zemin hazırlamaktadır. Özellikle son yıllarda egemen iktisat görüşü olan Neo-klasik iktisat kuramına getirilen eleştiriler bu bağlamda önem kazanmaktadır. Son dönemde eleştiriler yoğunlaşarak yaşanan küresel ekonomik krize yol açan temel sebebin Neo-klasik sistemin olduğu yönünde gelişmiştir. Çalışmanın amacı, son yaşanan 2008 global ekonomik krizini Post Otistik İktisat bakış açısıyla Türkiye değerlendirmesini tartışmaya açmaktır.

Özet İngilizce :

In early 2000 in France, Post Autistic Economics Movement began with a declaration issued by a group of economics students studying in one of the leading institutions. According to movement, the dominant doctrine couldn't solve the problems occurring in the economy even further deepens the content of the difficulty. In the course of time, the current economic system remains incapable to meet society's expectations, demands, and requirements, the system and method debate has been increasing. The start of the questioning is to prepare the ground work for the formation of a new economic trend. Especially in recent years, the dominant view of economic theory, criticism of the Neo-classical economics is gaining importance in this context. Recently, the basic reason that led to criticism by focusing the global economic crisis has developed in the direction of the Neo-classical system. The aim of this study is to open discussion of last 2008 global crisis to Turkey's assessment from the view point of Post Autistic Economics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :