Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pasinler ovası ve çevresinin iklimi

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
693
DOI :
Özet Türkçe :

Pasinler Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer almaktadır. E-W yönlü uzanış gösteren ova, etrafı yüksek dağlarla çevreli olup tektonik kökenli bir havza özelliğindedir. Bu çalışmada Pasinler meteoroloji istasyonuna ait veriler ışığında iklim elemanlarına ait uzun yılların ortalamaları alınıp analiz edilmiş ve çalışma alanımıza egemen olan iklim tipi ve özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Pasinler Ovası’nın iklim koşulları coğrafi konumun etkisiyle olduğu kadar, relief şartları ile de belirli özellikler kazanmıştır. Ova farklı çevrelerden gelen hava akımlarının etkisi altıda bulunur ve hava koşulları yıl içerisinde sürekli değişme göstermektedir. Bütün yıl boyunca Anadolu kara parçasını etkisi altında bulunduran kuzey kökenli Kontinental Polar (cP) ve Maritim Polar (mP) hava kütleleri ile güney kökenli Kontinental Tropikal (cT) hava kütleleri araştırma sahamızı da etkisi altında bulundurur. Ova ve çevresi genellikle bütün mevsimlerde güneybatı ve güneyden, ikinci derecede de kuzey yönlerden sokulan hava kütlelerinin etkisi altında bulunmaktadır. Pasinler Ovası ve çevresi arasındaki relief farklılığı sıcaklık, rüzgâr, yağış, basınç vb. iklim elemanları açısından büyük farklılıklar oluşturmuştur. Sonuç olarak araştırma sahamıza Doğu Anadolu Karasal ikliminin hüküm sürdüğü belirlendi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Pasinler plain is located on the Erzurum- Kars part of the East Anatolia Region. The plain, which is extended from east to west through the high mountains, is a river- basin. In this study, the data of the Pasinler weather station for the average of many years of climate elements are taken and analyzed, then, the dominated climate type and characteristics in our study were put in place. The climatic conditions at the Pasinler plain have shaped according to its geographical location as well as its ground location. The plain is affected by different weathers that come from different places and its climatic conditions always show a great variation with in the year. Through the whole year ,the Continental Polar (cP) and the Maritim Polar(mP) weather mass, which come from the north and effect the Anatolia Land and the Continental Tropical (cT) weather mass, which comes from the south have effects on the our research zone. At every season, the plain and its surrounding are usually affected by weathers, coming from south and southwest and also by weather which comes from North. The height of Lands, between the Pasinler plain and its surroundings, makes great differences in the staffs of climate, such as, temperature, wind, rainfall and pressure, etc. As a result, it was determinated that the continental climate of the East Anatolia was dominant in our research zone.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :