Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmeleri yiyecek-içecek ünitelerinde işgören devri üzerine görgül bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm endüstrisi günümüzde ulaştığı ekonomik ve sosyal etki alanının genişlemesiyle birlikte en önemli üretim faktörü olan işgörenlerin davranışları önem kazanmaya başlamıştır. İşgören devri de işgörenlerin iç ve dış müdahaleler sonucu ortaya çıkan bir davranış türünün yansımasıdır. İşgören devri, işgörenlerin işletmelere giriş-çıkış hareketlerini inceleyen, işgörene ve işletmeye önemli ölçüde etki eden bir olgudur. Çalışmada otel işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek departmanı işgörenlerinin işgören devrine bakış açıları incelenmiştir. Çalışma, yazınsal inceleme ve görgül araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın yazınsal inceleme kısmında yiyecek içecek departmanlarının otelcilik sektörü içerisindeki önemi ve işgören devri olgusu hakkında kavramsal bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın görgül kısmında ise Çeşme yöresinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek departmanlarında çalışan 379 işgörene karşılıklı görüşme yöntemi ile anket tekniğinden yararlanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda otel işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek departmanı işgörenlerinin diğer sektörlere nazaran işgören devrine daha eğilimli oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

With the expansion of economic and social area in tourism industry, employees' behavior has been getting important which is one of the basic production factors. Employee mobility is a reflection of employees' behaviours emerged as a result of external and internal interference. Employee mobility is a concept which examines entering-leaving job movement and which has a great effect on employees and establishments. In the study, views of employees on employee mobility that was working in food-beverage department of hotel establishments was analyzed. The study consists of two parts that are literature review and methodology. In the part of literature review was done about the importance of food-beverage departments in hotel establishments and the concept of employee mobility. In the part of methodology questionnaire was designed and 379 employees that were working in food-beverage department of 4 and 5 star hotels in Çeşme were interviewed. The results showed that employees that were working in food-beverage department of hotel establishments were tend to employee mobility than other sector's employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :