Yıl 2013, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 29 - 34 2013-06-01
Piyasada Tüketime Sunulan ve Deneysel Olarak Farklı Düzeylerde Campylobacter jejuniİnokule Edilerek Üretilen Türk Fermente Sucuğu ve Pastırmalardaki TermofilikCampylobacter (Campylobacter jejuni) Varlığı ve Yaşamsal Aktivasyonu
Determination and Vital Activity of Thermophilic Campylobacter (Campylobacter jejuni) in The Turkish Pastırma and Turkish Style Fermented Sausage (Sucuk) Commercially Consumed In Market and Experimentally Produced With Inoculation Of Different Levels of Campylobacter jejuni
Mehmet ELMALI,Hilmi YAMAN,Süleyman ÖNER
25 261

In this study, Turkish fermented sucuk (n=30) and Turkish pastırma (n=30) samples sold in retail stores were analyzed in terms of C. jejuni. Afterwards, C. jejuni was experimentally inoculated at different levels (Group I:102, Group II:10, and Group III:106 cfu/ml) into the mixtures of traditional Turkish fermented sucuk and çemen (spice mixture of Turkish pastırma) during the process. C. jejuni was monitored bacteriologically during fifteen days of fermentation. C. jejuni was not detected in the samples of Turkish fermented sucuk (n: 30), Turkish pastırma (n: 30), and raw beef meat samples purchased from the retail markets for use in manufacturing. The numbers of C. jejuni were below the detection level of 102 cfu/g in all three experimental Turkish fermented sucuk groups at the end of second day at pH 5.32, and also C. jejuni was not detected by Most Probable Number (MPN) technique (
Bu araştırmada, piyasada tüketime sunulan 30 adet Türk fermente sucuğu ve 30 adet Türk pastırması C. jejuni bakımından analiz edildi. Takiben, üretim aşamasında geleneksel Türk fermente sucuğunun hamuruna ve Türk pastırmasının çemenine C. jejuni deneysel olarak farklı gruplarda inoküle edildi. (Grup I:10, Grup II:10, ve Grup III:10 kob/ml). On beş gün süren fermentasyon süresince C. jejuni düzeyi incelendi. Piyasadan toplanan 30 adet Türk fermente sucuğu ve 30 adet Türk pastırması ve marketlerden üretimde kullanılmak amacıyla temin edilen çiğ sığır etlerinde C. jejuni saptanmadı. Deneysel olarak üretilen Türk fermente sucuklarında pH 5.32’de 2. günün sonunda her 3 grupta C. jejuni düzeyi 10 cfu/g’ın altında saptandı. Aynı örneklerde, C. jejuni düzeyi En Kuvvetle Muhtemel Sayı Tekniği ile (EMS) (

Anahtar Kelimeler

Alter T. Bori A. Hamedi A. Ellerbroek L. Fehlhaber K. 2006. Influence of inoculation levels and processing parameterson the survival of Campylobacter jejuni in German style fermented turkey sausage. Food Microbiol., 23: 701-707.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Mehmet ELMALI
Hilmi YAMAN
Süleyman ÖNER