Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Van İli Örneği

...
Anahtar Kelimeler:

Opinions Of Principal Competent Theachers On The Problems They Faced: The Case Of Van Province

...

188779 54334

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Müzik Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyim, Tutum Ve İnançları

Zeki Arsal, Devrim Mumcu Arsal, Mustafa Öztürk Akçaoğlu

Ses Eğitimi Alan Kadınların Menstrual Döngü -Menstrual, Folliküler Ve Premenstrual Evre- Ses Özellikleri

Satı Doğanyiğit, Nalan Yiğit, Kayhan Öztürk

Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler

Özlem ULAŞ, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Emine Feyza DİNÇEL, Gonca ÇİFFİLİZ KINAY, Recai COŞTUR

Hedef Kurami Kapsaminda Beklenen ve Gerçekleşen Yönetici Davranışları

Hüseyin Arslan, Süleyman Göksoy

Ortaokul Öğrencilerinin Paralelkenari Ayirt Etme Biçimleri: Aşiri Özelleme Ve Aşiri Genelleme

Fadime ULUSOY, Erdinç ÇAKIROĞLU

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanı Algısı

Halil TURGUT, Nurhan ÖZTÜRK, Hüseyin EŞ

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri ve Öğretmenlik Eğitimi ile İlgili Beklentileri

Salih Çakır, Recai Akkaya

Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklara Verilen Seramik Eğitimi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Melahat Altundağ, Mustafa Ural, Emine Eratay, Yasemin Aydoğan

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi

Caner Özdemir, Tolga Erdoğan

Resim, Yazi Ve Resim İle Birlikte Yaziyla Sunulan Nesnelerin Almanca Ve Türkçe Hatirlamadaki Etkisi

İbrahim And UYANIK, Hamit COŞKUN, Yunus UĞUR