Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul ve lise matematik öğretmeni adaylarinin ispat yapmaya yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi2, Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi3
Görüntülenme :
1026
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ortaokul ve lise matematik öğretmeni adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversiteye kayıtlı, fen edebiyat fakültesinin pedagojik formasyon eğitimine devam eden 79 lise ve eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 98 ilköğretim matematik öğretmenliği programı son sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ölçme aracı olarak “ispat yapmaya yönelik görüş ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistik ve 2 (okul) × 2 (cinsiyet) karma varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, matematik öğretmeni adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri genel olarak, okul, cinsiyet ve okul × cinsiyet ortak etkisine göre farklılaşmazken, ölçekteki bazı alt faktörler bazında görüşlerin farklılaştığı gözlemlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate and compare prospective elementary and secondary school mathematics teachers’ opinions on proving. The work was implemented in a government university located in the western Turkey with 79 prospective secondary mathematics teachers enrolled to pedagogical education program of faculty of art and sciences and, 98 senior students of elementary mathematics education program enrolled to faculty of education. In the work, “Views on Proving Questionnaire” and demographical form were used. In order to analyze the obtained data, descriptive statistics and 2 (school) × 2 (gender) between-groups of analysis of variance (ANOVA) were used. According to results of the study, there was not a significant effect of the factors school and gender and interaction of school and gender on prospective mathematics teachers’ total scores of views of proving. However, there was a significant effect of factors school and gender and interaction of school and gender on total scores of the some subscales. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

Mehmet Hamdi ÜNLÜSOY

  • Özellikle ispata yönelik görüşlerin ter aldığı faydalı 1 makale olduğunu düşünüyorum. Tebrikler.
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :