Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul öğrencileri için dinleme kaygisi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
1010
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı,  ortaokul  öğrencilerinin  dinleme  kaygılarını belirlemeye yönelik  bir  ölçek  geliştirmektir.  Araştırmanın  verileri  Ankara ili Yenimahalle ilçesinde seçkisiz (random) yolla belirlenen on ortaokulda öğrenim  gören  520  öğrenciden elde edilmiştir.  Ölçme  aracının geliştirilmesinde,  literatür  tarama,  madde  oluşturma, içerik  geçerliği (uzman  görüşüne  başvurma),  ön  deneme  ile  geçerlik  ve  güvenirlik hesaplama  aşamaları  izlenmiştir.  Elde  edilen  verilerin  istatistik hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 37 maddelik  bir  ölçek  ortaya çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda beş faktörlü bir yapı gösteren ölçeğin iç tutarlılığı için  Cronbach  Alpha katsayısı 0,927 olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the present study is to construct a listening anxiety scale for determining secondary school students' listening anxiety level. Data were collected  from  520  students  randomly  selected  from  10  secondary schools  in  Ankara,  Yenimahalle.  The  stages  of  literature  review,  item construction, content validity (on the basis of expert opinion), calculation of  reliability  and  validity  through  piloting  were  followed  in  the development  of  the  measurement  instrument.  The  collected  data  were analyzed  by  means  of  SPSS.  A  37-item  scale  was  developed.  The  factor analysis  revealed  that  the  scale  had  a  five-factor  structure  and  the Cronbach  alpha  value  for  the  internal  consistency  of  the  scale  was calculated as 0.927.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :