Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin yaratici yazma becerileri üzerine bir araştirma (kütahya ili örneği)

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmada,  ortaöğretim  9.  sınıf  öğrencilerinin  yaratıcı  yazma becerilerinin  çeşitli  değişkenlere  göre  incelenmesi  amaçlanmıştır.  Bu amaçla  araştırmada  var  olan  durumu  belirlemede  kullanılan  betimleme yöntemlerinden  olan  tarama  yaklaşımı  kullanılmıştır.  Araştırmaya, Kütahya  ilindeki  4  okulun  9.sınıf  öğrencilerinden  toplam  289  öğrenci katılmıştır.  Veriler,  öğrencilerden  alınan  yazılı  anlatımlar  ile  bunların değerlendirilmesinde  kullanılan  Yaratıcı  Yazma  Dereceli  Puanlama Anahtarı (rubric) yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0  istatistik  programı  kullanılmıştır.  Araştırmada  toplanan  verilerin çözümlenmesi  sonucunda  9.  sınıf  öğrencilerinin  yaratıcı  yazma konusunda  başarısız  oldukları;  kız  öğrencilerin  erkek  öğrencilere  göre kısmen daha iyi oldukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The  current  study  aims  to  investigate  9th  grade  secondary  school students’ creative writing skills according to various variables. With this aim in mind, survey method, one of the  descriptive methods, was applied to determine the case in the study. The participants were 289 students in the  9th  grade  in  four  secondary  schools  in  Kütahya.  The  data  were collected  through  the  rubric  of  creative  writing,  which  is  used  in composition  writing  and  analysis.   SPSS  16.0  was  used  to  analyze  the data. The findings of the study revealed that 9th grade students were not successful in creative writing. Moreover, female students were found to be slightly more successful than male students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :