Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı : 4 Sayfalar 308 - 321 2016-12-01
Beekeeping Activities-I The Demographic Characteristics of Beekeepers, the Problems of Beekeeping and the Determination of theviews of Beekeepers related to Current Administrative and Economic Applications
Arıcılık Faaliyetleri - I Arı Yetiştiricilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Problemleri ve Beklentileri ile Arıcılıkta İdari ve İktisadi Mevcut Uygulamalar
Abdurrahman KÖSEMAN,İbrahim ŞEKER,Semiramis KARLIDAĞ,Hakan GÜLER
48 261

Anahtar Kelimeler

Anonim. 2014-2023 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi. Fırat Kalkınma Ajansı. http://www.fka.org.tr/ContentDownload/Mevcut%20Durum%2019072013.pdf2013a.ErişimTarihi: 28.02.2016.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Abdurrahman KÖSEMAN
İbrahim ŞEKER
Semiramis KARLIDAĞ
Hakan GÜLER