Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin çatışma çözme stratejileri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 2008–2009 bahar döneminde Elazığ il merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin tamamına (toplam 135 okul yöneticisi) ölçekler dağıtılmıştır. Geriye dönen 107 ölçekten elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmaya sadece okul yöneticileri dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda; yöneticilerin kişilik özelliklerinden sorumluluk, değişime açıklık ve uyumluluğun, çatışma yönetimi stratejilerinden bütünleştirmeyi, kişilik özelliklerinden duygusal tutarlılık ve uyumluluğun, çatışma yönetimi stratejilerinden uzlaşmayı anlamlı ve pozitif yönde yordadığı; kişilik özelliklerinden değişime açıklığın ise hükmetme stratejisini anlamlı ve ters yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research, which is in a descriptive relational scanning model, is to examine the relationship between school managers’ personality traits and their conflict resolution strategies. The questionnaires were administered to all the managers working in primary and secondary schools in Elazığ downtown in 2008-2009 academic year. Data obtained from 107 questionnaires that were returned back were analyzed. Only school managers were included to studies. As a result of the research it was determined that; managers’ personality traits of conscientiousness, openness and agreeableness positively predict integrating strategy, personality traits of agreeableness and neuroticism positively predict compromising strategy, personality trait of openness negatively predict dominating strategy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :